בריאות

שירותים שניתנים במסגרת בתי אבות סיעודיים

קשישים שנמצאים במצב סיעודי צריכים להגיע לבתי אבות שמציעים להם שירותים מתאימים. השירותים שניתנים במסגרת בתי אבות סיעודיים שונים מהשירות במוסדות דיור מוגן. ההבדל העיקרי נובע מיכולות הקשיש ומהצרכים שלו בכל אחד מהמקומות. במוסדות דיור מוגן למשל גרים קשישים עצמאיים שמסוגלים לתפקד לבד בכל פעולות היום יום, לעומת בתי חולים סיעודיים שמיועדים לקשישים שזקוקים לסיוע בביצוע רוב המטלות השגרתיות. כמו ...

Read More »