Monthly Archives: מאי 2018

כיצד מודדים הצלחות בחיים האישיים?

המושג הצלחה מתאר הגשת מטרות או יעדים מסוימים. הבעיה היא שכל אחד יכול להגדיר את המושג הזה בצורה מעט שונה. בנוסף, יש הרבה גורמים שמשפיעים על השאלה מהן הצלחות. חלקנו רואים בהן תוצאה של מאמץ פיזי, אחרים מתייחסים אליהן כחלק בלתי נפרד מחיי המשפחה ויש כאלה שמשייכים אותן לקריירה או ללימודים. השאלה המתבקשת היא כיצד מודדים אותן בחיים האישים ומה ...

Read More »

שירותים שניתנים במסגרת בתי אבות סיעודיים

קשישים שנמצאים במצב סיעודי צריכים להגיע לבתי אבות שמציעים להם שירותים מתאימים. השירותים שניתנים במסגרת בתי אבות סיעודיים שונים מהשירות במוסדות דיור מוגן. ההבדל העיקרי נובע מיכולות הקשיש ומהצרכים שלו בכל אחד מהמקומות. במוסדות דיור מוגן למשל גרים קשישים עצמאיים שמסוגלים לתפקד לבד בכל פעולות היום יום, לעומת בתי חולים סיעודיים שמיועדים לקשישים שזקוקים לסיוע בביצוע רוב המטלות השגרתיות. כמו ...

Read More »